Welkom op de website van Ziel in Zorg (Diabetes) verpleegkundige zorg.
Met een warm hart voor palliatieve en terminale zorg.

Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd.

Als het gaat om de zorg voor uzelf, uw partner of uw naasten,
zorgt u natuurlijk het liefst zelf voor hen. Soms is deze zorg echter zo intensief dat dit niet meer (zo makkelijk) gaat.
Of u bent als mantelzorger zelf door omstandigheden niet meer in staat om de gewenste zorg te bieden.

Het kan gaan om chronische zorg, palliatieve of terminale zorg. Hierin wil ik u graag ondersteunen.