Rouw & Werk

Rouw & Werk

Rouw op de werkvloer werpt vaak een schaduw op zowel individuele werknemers als het functioneren van het hele team. Statistieken tonen aan dat één op de tien werknemers geconfronteerd wordt met rouw en verlies. Dit kan zich uiten in verminderde concentratie en prestaties. Het verlies van een dierbare of een andere ingrijpende verandering zoals een scheiding of ziekte, kan een aanzienlijke tol eisen. Daarnaast kan het verlies van een collega ook een collectieve rouwervaring voor het hele team veroorzaken, waardoor de dynamiek op de werkvloer ingrijpend verandert.
In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot langdurig ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim is voor een groot deel toe te schrijven aan geen, onvoldoende of verkeerde opvang en ondersteuning op de werkvloer. Voor de verliesverwerking is werken van groot belang. Doordat werk structuur, ritme en afleiding geeft, kan het een positieve invloed op het rouwproces hebben. (bron: AStri eindrapport P10.541- Rouw en werk)

Het weer oppakken van werk na bijvoorbeeld een overlijden is dus een bijzonder uitdagende fase. Rouwende werknemers worstelen vaak met concentratieproblemen en verminderde werkprestaties. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot langdurig ziekteverzuim.
Het verlies van een collega kan ook een collectieve rouwervaring voor het hele team veroorzaken, waardoor de dynamiek op de werkvloer ingrijpend verandert.

Begeleiding bij rouw & werk

Als begeleider bij rouw en verlies kan ik een cruciale rol spelen in deze moeilijke periode. Het creëren van een open en begripvolle werkomgeving is essentieel. Daarnaast kan ik in gesprek gaan met de rouwende medewerker om de knoop van rouw en verlies helpen te ontwarren. 
Het begeleiden van leidinggevenden en collega’s in het omgaan met rouw op de werkvloer is even belangrijk. Een empathische en luisterende houding is cruciaal. Ook hierin kan ik ondersteuning bieden.

Investeren in rouwondersteuning op de werkvloer is niet alleen een morele plicht maar heeft ook aantoonbare zakelijke voordelen. Werknemers die zich ondersteund voelen bij rouw, tonen vaak een hoger niveau van veerkracht en betrokkenheid bij hun werk, wat op lange termijn de productiviteit en het welzijn van het individu bevordert.
(bron: ArboNed whitepaper Arbeid en Rouw, 2012)

Neem contact op

Of bel:

06-46202289

Scroll naar boven